Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Tüm İşyerleri İçin % 2 - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Tüm İşyerleri İçin % 2

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in SGK ·
Tags: primSGK
2013 - EYLÜL Döneminden itibaren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Tüm İşyerleri İçin % 2 Olarak Uygulanacaktır.
5510 sayılı Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişikliğe göre,  01.09.2013 tarihinden geçerli  olmak üzere  bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 2 olarak  uygulanacaktır.
Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalışan emeklilerin ücretlerinden de tüm işyerleri için kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 2si olacaktır.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content