İthalat Matrahında Azalma Halinde KDV - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İthalat Matrahında Azalma Halinde KDV

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDVithalatmatrah
Maliye Bakanlığı, ithalat matrahında azalma meydana gelmesi halinde yapılacak işlemler konusundaki mevcut görüşünde değişikliğe gitmiştir: İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığı için iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.

Önceki uygulama nasıldı?
Fiili ithalatın yapılmasından sonra satıcı tarafından yapılan ve credit note ile belgelendirilen fiyat indirimleri nedeniyle, fiyat indirimine isabet eden ve daha önce gümrüğe ödenen KDV, matrahtaki değişikliğin meydana geldiği vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde “İlave Edilecek KDV” olarak beyan edilerek düzeltilmekte, ayrıca aynı dönemde indirim konusu yapılmaktaydı.
Öte yandan vergi inceleme elemanlarınca ilişkili kişi/kurumlardan yüksek fiyatla ithalat yapıldığının tespit edilmesi halinde, örtülü kazanç dağıtımı yapıldığı iddia edilen kısımla ilgili ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı ve düzeltilmesi gerektiği yönünde cezalı tarhiyatlar yapılıyordu.

Yapılan değişiklikle;
-Yurt dışındaki satıcı tarafından sonradan yapılan fiyat indirimleri nedeniyle gümrüğe veya vergi dairesine ödenen ve indirim konusu yapılan KDV tutarlarında herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
- Yapılan vergi incelemeleri ile yüksek fiyatla ithalat yapıldığının tespit edilmesi halinde, örtülü kazanç dağıtımı yapıldığı iddia edilen kısımla ilgili artık KDV düzeltme tarhiyatları yapılamayacaktır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön