İSTİFA EDEN PERSONELE KIDEM TAZMİNATI ÖDENEBİLİR Mİ ? - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İSTİFA EDEN PERSONELE KIDEM TAZMİNATI ÖDENEBİLİR Mİ ?

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde SGK ·
Tags: tazminatkıdem

İster kamu ister özel sektör olsun haklı bir sebep olmaksızın, yani (4857 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yazan sebepler olmaksızın) kendi isteği ile işi bırakan işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Kıdem tazminatının hangi hallerde ödeneceği eski 1475 Sayılı Kanunun halen geçerli olan tek maddesi olan 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme, insanları çalışmaya, işyerine bağlılığı ve işe devamı teşvik etme amaçlı düzenlemedir. İstifa eden personele kıdem tazminatı ödenebilir. Ancak bu ödemeyi gider olarak kayıtlara intikal ettirmek mümkün değildir. İstifa eden İşçiye kıdem tazminatı ödemesi Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıtlara alınmalıdır.
Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön