İndirimli Orana Ait KDV İade Sınırı - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İndirimli Orana Ait KDV İade Sınırı

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDViadeindirimlioran
İndirimli Orana Ait KDV İade Alt Sınırı 20.600 TL’den 10.000 TL’ye Düşürüldü:
İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır,
2006 yılı için 10.000 TL,
2007 yılı için 10.800 TL,
2008 yılı için 11.600 TL,
2009 yılı için 13.000 TL,
2010 yılı için 13.300 TL,
2011 yılı için 14.300 TL,
2012 yılı için 15.800 TL,
2013 yılı için 17.000 TL,
2014 yılı için 17.700 TL,
2015 yılı için 19.500 TL,
2016 yılı için 20.600 TL,
2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınır 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.
2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
1453 Maslak Mah.
T4a Bl. No:73
Maslak Sarıyer İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön