İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: kurumlarvergisi

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı'nda, 2012/3305 sayılı Karar sonrası indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Sirküler Taslağı’na ulaşmak için
tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content