İndirim ve istisnalarla ilgili YMM Raporu - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İndirim ve istisnalarla ilgili YMM Raporu

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: YMMtamtasdikistisnaindirimiade
Kurumlar vergisinden istisna kazançların kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilerek kurum kazancından indirilebilmesi için YMM tasdik raporu ibrazı şartı mevcuttur. 3568 sayılı Kanunun 37 nolu genel tebliğine göre YMM raporlarının nisan ayı içerisinde kurum beyannamesinde 25 nisan tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekir.

Tasdik raporu ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu istisna veya indirimden yararlanamazlar. 37 seri nolu SMMYMGT’ye göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yararlandığı istisna tutarı toplamı diğer yararlanılan istisnalarla birlikte 255.00,00 TL’yi aşıyorsa, istisna uygulamasının YMM’lere tasdik ettirilmesi zorunludur.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön