İHRACATTA E-FATURA UYGULAMASI - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İHRACATTA E-FATURA UYGULAMASI

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: efaturaearşivihracat
E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemleri için 01/07/2017 tarihinden itibaren e-fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
Buna göre,
 
 
-  Mal ihracatı yapan e-fatura mükellefleri İhracat faturalarını e-fatura olarak düzenlemelidir.
 
 
- Hizmet ihracatı yapan firmalar e-arşiv veya kağıt ortamında faturalarını göndermeye devam edebilecektir. Hizmet İhracatı yapan e-fatura mükelleflerinin ihracat faturalarını e-fatura düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Mal ihracatı ile hizmet ihracatının beraber yapılması durumunda, hizmet ihracatının konusu GÇB’de yer alıyorsa e-fatura ile beyan edilecektir, yer almıyorsa beyan edilmeyecektir.
 
- Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-faturası olarak düzenlenmelidir Serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcıda e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenleyecektir, Alıcı e-fatura mükellefi değilse satıcı e-fatura mükellefi ise kağıt fatura düzenlenecektir.
 
 
- Transit kapsamındaki satışlar E-fatura kapsamında değildir. E-arşiv veya kağıt ortamında faturalarını düzenlemeye devam edeceklerdir.
 
 
- Serbest bölgelerdeki firmaların yurt dışına ihracatları, Serbest bölgedeki aracı da e-faturaya kayıtlı ise hali hazırda e-fatura düzenlenmesi gerekir. Serbest bölgeye yapılacak ihracatlar da (Gümrük Çıkış Beyannamesine konu olmuş) e-fatura ihracat beyannamesi ile beraber düzenlenerek ibraz edilecektir. Ancak serbest bölgeden çıkış yapacak eşya içine-fatura söz konusu değil. Çünkü serbest bölgede ihracat beyannamesi söz konusu değildir. Serbest bölgede düzenlenen beyanname transit beyannamesidir.
 
 
- Konsinye ihracat yapan firmalar e-arşiv veya kağıt ortamında faturalarını düzenlemeye devam edeceklerdir.
 
 
- Bedelsiz ihracatlar, Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir.
 
 
- Yansıtma ve fiyat farkı faturaları GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-faturası olarak kesilmelidir. Ancak hizmet ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-faturası olarak düzenlenmeyecek gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlenecektir.
 
 
- Yabancılara özel fatura, Özel fatura diye adlandırılan uygulama fatura ve GÇB’nin tek belgede birleştirilmiş halidir. Belgenin hukuki yapısında bir değişikliğe gidilmediği sürece uygulama eskiden olduğu gibi kağıt ortamında işlemeye devam edecektir.
 
 
- Fason İşçilik, Gümrük Beyannamesine konu edilecek mal ihracı faturaları e-fatura sistemine kayıtlı ihracatçılar tarafından kullanılacaktır. Faturada mal bedeli var ise bu kapsama girer ancak sadece hizmet bedelli bir fatura düzenleniyor ise ve ayrı bir fatura ile gönderme imkanınız var ise e-fatura zorunluluğu olmadan da gönderebilirsiniz.
 
 
İhracatta, e-fatura uygulaması öncelikle mal ihracatı işlemlerinde uygulanacaktır. Dolasıyla, mal ihracatı olmayan diğer (hizmet, transit, bedelsiz, proforma ve yansıtma, işçilik) ihracat işlemlerinde e-arşiv veya kağıt ortamında faturalar düzenlenmeye devam edilecektir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön