İhracatçıya Yeşil Pasaport - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

İhracatçıya Yeşil Pasaport

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in TTK ·
Tags: yeşilpasaportihracatfirmapasaport
[image:image-0]23.03.2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

Son 3(üç) takvim yılı itibariyle yıllık ortalama:
·         1 milyon ABD doları ile 10 milyon ABD doları arasında (10 milyon ABD doları dahil) 1(bir),
·         10 milyon ABD doları üzeri ile 25 milyon ABD doları arasında (25 milyon ABD doları dahil) 2(iki),
·         25 milyon ABD doları üzeri ile 50 milyon ABD doları arasında (50 milyon ABD doları dahil) 3(üç),
·         50 milyon ABD doları üzeri ile 100 milyon ABD doları arasında (100 milyon ABD doları dahil) 4(dört),
·         100 milyon ABD doları üzeri 5(beş),
Yetkilisine hususi damgalı (Yeşil) pasaport verilebilecektir.
Kapsamda yer alan firmalar, Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content