İhracat İşlemlerinde Bedelsiz E-Fatura Düzenlenmesi - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

İhracat İşlemlerinde Bedelsiz E-Fatura Düzenlenmesi

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: ihracatefaturafaturaGTB
İhracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesi tamamlana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturalarının matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine olanak tanınmış idi.

31/10/2017 tarihi itibariyle GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesi yapılmış olup, devreye alınmıştır. Bu kapsamda bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content