İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Kambiyo ·
Tags: ihracatbedelleridövizDAB
31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (2018-32/48 no.lu) aşağıdaki değişiklikler yapılarak 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İhracat bedelini bozdurma zorunluluğu kaldırılmıştır.
İhracat bedelinin bozdurulma şartı kaldırılmıştır. Döviz olarak bankalar aracılığıyla yurda getirilen ihracat bedeli DAB’a bağlanmadan, yani TL’ye çevrilmeden serbestçe tasarruf edilebilecektir.

İhracat bedelinin yurda getirildiğinin tevsiki için bankalarca İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecek.
Bankalara getirilen ihracat bedelinin bozdurulması zorunlu olmadığından, ihracat bedelinin süresinde yurda getirildiği ve mevzuata uygunluğunun tevsiki için bankalarca “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlenecek ve ihracat hesabının kapatılması bu belgeye göre yapılacaktır. Ayrıca “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması kabul edilecektir.

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30.000 ABD Doları'na kadar ihracatların yurda getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır.
Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30.000 ABD doları kadar tutarın yurda getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır. Buna göre 30.000 ABD doları altındaki tüm beyannameler bankalarca terkin edilecektir. Ayrıca ihracat bedeli 30.000 ABD doları üzerinde olup, yurda getirilemeyen tutar 30.000 ABD doları altındaysa yine bu beyannameler de terkin edilecektir.

31.12.2019 itibariyle açık olan dosyalar için de yukarıdaki değişikler geçerli olacaktır.
31.12.2019 itibariyle açık olan ihracat hesapları için, 31.12.2019 öncesinde ihraç edilmiş ama henüz TL’ye çevrilmemiş dövizler serbestçe kullanılabilecek ve 30.000 ABD doları kadar olan açık hesaplar terkin edilecektir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön