İç Yönergeler - Bültenlerimiz - Eser Sevinç

Eser Sevinç
Eski Maliye Başmüfettişi
Eser Sevinç
Eser Sevinç Eski Maliye Başmüfettişi
İçeriğe git

İç Yönergeler

Eser Sevinç
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: yönergeanonimşirketA.Ş.yönetimkuruluyönetimtescil
İç yönerge, anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının açılışı, toplantı başkanlığının oluşturulması, oy kullanma usulü, tutanağın düzenlenmesi ve toplantı sonrasında yapılacak işlemleri düzenler. İç yönergeler yönetim kurulunca hazırlanır, genel kurulda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

İç yönergeler, genel kurulun onaylama tarihinden itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce, ilan tarihini izleyen 5 gün içinde internet sitesinde yayımlanır.
 
TTK. 367. ve 371/7. maddelerine göre yönetim kurulu yetki devri ve kısıtlı temsile ilişkin olarak da iç yönerge düzenlenebilir. Bu İç yönergenin de tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

 
İç yönergeye göre yapılacak Genel Kurulların çağrısı esas itibariyle Yönetim Kuruluna aittir. Çağrısı Yönetim Kurulu dışında yapılacak Genel Kurul toplantılarının açılışı ise, İç yönergede düzenleme olmaması halinde çağrıyı yapan yetkililer tarafından yapılır.

İç yönergenin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğine uygun içerikte olması gerekir. İç yönergeler genel kurulda onaylanarak tescil ettirilir. Değişiklik yapılmayacağı sürece bir daha tescil ettirilmesine gerek yoktur. Bu kapsamda, yeni kurulan şirketlerin yapacakları ilk genel kurul toplantısında (olağan veya olağanüstü) İç yönergeyi onaylayarak tescil ettirmeleri gerekir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2021 YMM.Net
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:55 34398
SARIYER/ İstanbul
ABOUT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Phasellus a sagittis massa.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
İçeriğe dön