İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: sermayekaynaklarsermayeartıımıbilançoyönetimkurulu
Şirket sermayesi nakten ödenmek suretiyle artırılabileceği gibi şirket içerisinde mevcut kaynakların sermayeye ilavesi ile de artırılabilir. Nakten şirket sermayesini artırabilmek için öncelikle iç kaynaklardan sermaye artırımına gidilmelidir.

Bu amaçla, şirketin bilançosunun pasifinde yer alan iç kaynakların belirlenmesi bunların sermaye artırımında kullanılması gerekir. Bilançoda varsa, yeniden değerleme fonları, iştirak ve taşınmaz satış hasılatı ve enflasyon değerlemesinden doğan fonların sermaye artışında kullanılması öncelikle zorunludur.

Sermayenin iç kaynaklardan artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket bünyesinde mevcut olduğunun onaylanmış yıllık bilanço ve yönetim kurulunun vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğrulaması gerekecektir. Bilanço tarihinin üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmiş olduğu durumlarda, yeni bir bilanço çıkarılması ve bunun yönetim kurulu tarafından tasdiki zorunludur.

01.07.2012 tarihinden itibaren dahili kaynaklardan yapılacak sermaye artırımları için:
1.    Bankaya, iç kaynaklardan arttırılan sermaye kısmı için %25 blokaj yapılmayacaktır.
2.    Sermaye artırımı için işlem denetçisi gerekmeyecektir.
3.    YMM veya SMMM tarafından düzenlenmiş rapor aranmayacaktır. Bu görevler şirketlerin yönetim kuruluna verilmiştir.
Sermaye şirketlerinin iç kaynaklarından sermaye artırımına yönelmesi durumunda nakit artışından önce iç kaynakların sermayeye eklenmesi zorunludur. İç kaynakların şirkette mevcut olup olmadığı önemlidir. İç kaynaklarının var olup olmadığının ve bunun denetimi ve tespiti şirketin yönetim kuruluna verilmiştir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön