İştirak karlarının muhasebesi - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İştirak karlarının muhasebesi

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: iştiraklerhesabıkardağıtımı
1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Genel Tebliği'nde yer alan bir düzenlemenin Danıştay tarafından iptali üzerine kar dağıtımı yapan iştirakler için, şitirakler hesabının kullanımı aşağıdaki gibi olacaktır.

İptalden önce, iştirak edilen şirket, kâr yedeklerini kullanarak sermaye artırımı yaptığında ve bu nedenle şirketimiz bedelsiz hisse senedi aldığında;
- Alınan hisse senetlerin nominal bedeliyle aktife kaydediliyordu.
- Aynı tutarı gelir yazılıyor ancak iştirak kazançları istisnasından yararlanılıyordu.

İptal Kararından sonra yapılacaklar:
1- Kârın sermayeye eklenmesi suretiyle yapılan sermaye artırımının şirketin mal varlığını artırıcı bir etkisi yoktur. Artırım nedeniyle oluşan payları temsil eden hisse senetlerinin ortaklara dağıtılması halinde ortakların mal varlığında da artış meydana gelmez.
2- KVK'nın 15. maddesinin 2. fıkrası ile Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 94. maddesinde yer alan, kârın sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağına ilişkin düzenleme, Kanun koyucunun sermayeye eklenen kârı ortaklar açısından elde edilmiş bir kazanç olarak kabul etmediği anlamına gelmektedir.
3- Kurum kazancı sermayeye eklenerek gerçekleştirilen sermaye artırımı sonucu elde edilen bedelsiz hisse senetleri nedeniyle iştirak kazancı elde edilmiş olmamaktadır.
4- Dolayısıyla, iştirakler hesabında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön