İş Kazaları - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

İş Kazaları

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde SGK ·
Tags: kazası

İş kazası, sigortalının işverenin otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle sigortalının bedensel ya da ruhsal bir zarara uğraması durumudur.
Bir iş kazası olduğunda;
- İş kazasına uğrayan personele durumun gerektirdiği sağlık yardımları derhal yapılmalıdır.
- İş kazası jandarma veya polise derhal bildirilmelidir.
- İşyerinde iş kazasına ilişkin bir kaza raporu düzenlenmelidir. Şahitlerin ifadesi alınmalıdır.
- Kaza, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi
ne, bu bildirme iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile yada elektronik ortamda en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmelidir.
- 6331 sayılı Kanunun 14. Maddesi gereğince iş kazası ile ilgili rapor tanzim edilmelidir. İşveren;
a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.
b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.
- Kazayla ilgili bir dosya hazırlanarak evraklar muhafaza edilmelidir. Dosyada ayrıca; işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi, işe giriş sağlık raporu, kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti, işçi çizelgesi, eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer almalıdır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 14. Maddesi ile iş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde işverenlerce bildirilmesi SGK
ya bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş bu yükümlülüğe uymayan işverenlere 01.01.2013 tarihinden sonra 2.156 TL idari para cezası bulunmaktadır.
İşverenin kasten ve ağır ihmali neticesi iş kazasını bu madde gereğince Kuruma zamanında bildirilmemesinden veya yapılan bildirimin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan Kurumun zararlarından işveren sorumludur.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön