Güncel Gecikme Zammı Oranı - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Güncel Gecikme Zammı Oranı

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: gecikmezammıgecikmafaizipişmanlıkzammı6183
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlanmıştır.

1/7/2019 tarihinden bu yana aylık % 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2'ye indirilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesi uyarınca gecikme faizi ve yine aynı Kanunun 371/5 maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak uygulanacaktır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön