Gümrük İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Gümrük İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: gümrükefaturaKDV
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. E- fatura uygulaması gümrük işlemleri kılavuzu 03/11/2016 tarihinde yayımlandı. Mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, 01/01/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin ( Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir. Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler:

1- E-Fatura sistemine kayıtlı olmalı.

2- İhracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine yer verecekler.

3- Faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecek.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön