Gecikme Zammı Aylık %2 Oldu - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Gecikme Zammı Aylık %2 Oldu

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: gecikmezammıfaizammealacağıvade
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) kapsamında, gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.

4 Eylül 2018 tarihinden itibaren vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına aylık %2 oranında gecikme zammı oranında faiz uygulanacaktır.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content