Finansman Gider Kısıtlaması - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Finansman Gider Kısıtlaması

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: finansmangider

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen ve 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulamaya giren hüküm uyarınca Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama faktöring ve finansman şirketleri dışında kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz komisyon vb. gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere BKK tarafından kararlaştırılacak kısmı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır. Benzer düzenleme GVK’nun 41/9 maddesinde de yapılmıştır.
Ancak
bu konuda Bakanlar Kurulu Kararı henüz alınmadığından, bu kısıtlama uygulanamamaktadır.
İlgili BKK yayımlandığında tüm vergi mükellefleri müşterilerimize duyurulacaktır.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön