Fazla Mesai İzin Yazısı - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Fazla Mesai İzin Yazısı

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde SGK ·
Tags: fazlamesaiişçidilekçeizinbelge

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi ve ilgili yönetmelik uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekir.

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul eder.” şeklinde bir hükmün olması halinde,
bu durum yalnızca, sözleşmenin yapıldığı yıl için işçiden fazla mesai onayının alındığı yönünde bir anlam ifade edecek olup, takip eden yıllarda işçiden her Ocak ayında fazla mesai onay belgesinin alınarak özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu iznin alınmaması halinde her bir personel için 246 TL idari para cezasının olduğunu belirtmek isteriz.

Muvafakatname örneği aşağıdadır:

FAZLA ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ
……………………….. SSK Sicil numarası ile çalışmakta olduğum …………………….. Unvanlı işyerinde, İşverenin gerekli gördüğü zamanlarda (Hafta tatili, Resmi ve Dini tatil günlerinde) işlerin aksatılmadan yürütülmesi için 01/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında istenilen gün ve saatte fazla mesai yapmak için muvafakatım olduğunu ve bu çalışmam karşılığında yürürlükte olan İşkanunu çerçevesinde ücretimi almayı kabul ve beyan ederim.
Adı Soyadı – İmza


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön