Faturaların Ödenmesi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Faturaların Ödenmesi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: faturaödeme

TTK’ya göre, taraflar arasında sözleşme yapılmamışsa veya yapılan Sözleşmelerde ödeme günü veya süresi belirtilmemişse, faturaların ödeme süresi aşağıdaki gibi belirlenir.

Faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda
fatura bedeli ödenir.

Faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse
, mal veya hizmetin teslim alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda fatura bedeli ödenir.

Borçlu faturayı veya eş değer ödeme talebini mal veya hizmetin tesliminden önce almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini takip eden otuz günlük sürenin sonunda
fatura bedeli ödenir.

Kanunda veya sözleşmede, mal veya hizmetin kabul veya gözden geçirme usulünün öngörüldüğü hâllerde, borçlu, faturayı veya eş değer ödeme talebini, kabul veya gözden geçirmenin gerçekleştiği tarihte veya bu tarihten daha önce almışsa, bu tarihten sonraki otuz günlük sürenin sonunda
fatura bedeli ödenir.

Yukarıda belirtilen sürelerde, borçlu tarafından borç ödenmezse, ihtara gerek kalmaksızın borçlu mütemerrit sayılmakta ve alacaklı faize hak kazanmaktadır.

Ancak sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sayılan faturaların karşılıklarını ödemeye kanuni zorunluluk bulunmamaktadır. Mal teslim alınmamış veya hizmet yerine getirilmemiş ise, fatura bedelinin ödenmesi gerekmemektedir.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön