Emeklilerin Konut Emlak Vergisi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Emeklilerin Konut Emlak Vergisi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: emlakkonutbelediyevergiinşaatmükellefiyetemekli
Emlak Vergisi Kanununa göre, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina vergisine tabidir. Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar. Yeni bina inşa edilmesi, vergi değerini tadil eden sebep olup, vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur.

Bildirimin yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilmesi gerekir. Bu durumda bina vergisi mükellefiyeti de vergi değerini tadil eden değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen yıldan itibaren başlar.

Buna göre, iskânı alınmamış olsa da söz konusu bina için ilgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulması gerekir. Emlak vergisi bildirimi ile birlikte “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form”un verilmesi halinde indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanılır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön