Elektronik Başvuru Sistemi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git

Elektronik Başvuru Sistemi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: efatura

Gelir İdaresi Başkanlığınca, elektronik fatura uygulamasına ilişkin olarak “Elektronik Başvuru” sistemi açılmıştır.421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;
•04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
•06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
01 Eylül 2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31 Aralık 2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
Anılan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına geçeceklerdir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Eylül 2013 tarihine yaklaştığımız bugünlerde, mükelleflerin e-fatura uygulamasına başvurularını hızlıca yapmalarına olanak sağlayacak “
Elektronik Başvuru” sistemini hizmete açmıştır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön