E-TEBLİGAT VE E-ARŞİV BAŞVURULARINDA BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU - Bültenlerimiz - Eser Sevinç

Eser Sevinç
Eski Maliye Başmüfettişi
Eser Sevinç
Eser Sevinç Eski Maliye Başmüfettişi
İçeriğe git

E-TEBLİGAT VE E-ARŞİV BAŞVURULARINDA BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU

Eser Sevinç
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: etebligatearşivefaturaelektronikmalibilgi
E-Tebligat Nedir?
Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.
E-Arşiv Nedir?
E-Arşiv Hizmeti, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesi ile uygulamaya geçmiş olup, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlamaktadır. Faturanın birinci nüshasını da müşterinin istemesi halinde elektronik yolla iletilmesine imkan vermektedir. Böylece, fatura kesen mükelleflerin kendilerinde saklanan ikinci nüshayı tamamen elektronik ortamda oluşturup saklayabilmesinin yanında, vergi mükelleflerinden e-fatura kullananlar ile faturayı elektronik yolla almayı kabul eden, vergi mükellefi olmayan müşterilere faturalar elektronik olarak gönderilebilir.
E-Tebligat Ve E-Arşiv Başvurusunda Bağımlı Çalışan Meslek Mensubunun Sorumlulukları
Elektronik tebligat dilekçelerinde istenen muhataplara ait bilgilendirme tercihleri olan kısa mesaj ve e-posta adresleri bilgilerine; elektronik arşiv başvuru dilekçelerinde istenen irtibat kurulacak kişilere ait bilgilere mükellef veya yetkili kişinin SMS ve mail bilgilerinin başvurulara eklenmesi gerekir. Bağımlı çalışan meslek mensuplarının ise kendi SMS ve mail bilgilerini başvurulara eklenmemesi önerilir.Aksi takdirde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Meslek mensubunun kendi elektronik adresine gelen bilgilendirme mesajını herhangi bir sebeple mükellefe süresinde bildirememesi sonucu, mükellef, oluşacak hak kaybından dolayı zarar görmüşse, meslek mensubunun Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinin 2. Fıkrasına göre cezalandırılmasını talep edebilir. Meslek mensuplarının yaşanması muhtemel bu tür sıkıntıların sorumluluğundan kurtulmaları icin;
• E-Tebligat ve E-Arşiv başvuru formlarında meslek mensubunun değil, mükellefin elektronik bilgilendirme adreslerinin yazılmasına ,
• Şahsi elektronik bilgilendirme adreslerini yazan meslektaşların da güncelleme yaparak sisteme mükellefin bilgilerini girmeye özen gösterilmesi gerekmektedir.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2021 YMM.Net
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:55 34398
SARIYER/ İstanbul
ABOUT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Phasellus a sagittis massa.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
İçeriğe dön