E-Fatura Düzenlememe Cezası Yasal Değildir - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

E-Fatura Düzenlememe Cezası Yasal Değildir

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: efaturacezavergi

E-fatura düzenlemek zorunda olan şirketlerin yaptıkları satışlara ilişkin olarak düzenledikleri faturayı "kağıt" ortamında değil, elektronik olarak düzenlemeleri durumunda Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 353'ncü maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. İronik olarak, elektronik fatura düzenlenmesi gerekirken, elektronik fatura düzenlemeyip, bunun yerine kağıt fatura düzenleyenlere ceza kesilebileceğine dair VUK'nda bir hüküm bulunmamaktaolup, Maliye Bakanlığı'na elektronik fatura ile ilgili konularda ceza düzenlemesi yapabilme veya ceza kesebilme yetkisi verilmemiştir.

E
-fatura yerine, kağıt fatura düzenleyenlere ceza kesileceğine dair tek düzenleme,  421 sıra no.lu VUK Genel Tebliği'nde bulunmaktadır. Ancak, vergi cezaları Kanun ile konulur. Tebliğ ile ceza getirilemez.

İlgili tebliğe göre; elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri (!) tatbik olunur; elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Özetle; elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde, elektronik fatura düzenlemeyip, kağıt fatura düzenleyen mükelleflere ceza kesilmesi gerektiğine dair "kanuni" bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece 421 seri no.lu VUK Genel Tebliği'nde; "Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur." şeklinde bir açıklama bulunmaktadır.


Anayasamızın 73. Maddesine göre; vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.


Anayasamızın 73'ncü maddesinde geçen "vergi" ve "ve benzeri yükümlülükler" tabirlerinin içine, "vergi"nin bir fer'i unsuru olan "vergi cezası"nın girdiğini kabul edebiliriz.


Anayasamız tarafından güvence altına
alındığı üzere; gerek vergi konulması ve gerekse ceza kesilmesine ilişkin düzenlemelerin mutlaka kanun düzeyinde yapılması zorunludur. Kanun hükmü olmaksızın, sadece Tebliğ gibi idari düzenlemelerle "vergi" veya "ceza" ihdas edilmesi mümkün değildir.  


Bookmark and Share

Oylayınız: 5.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön