E-Defter Beratı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

E-Defter Beratı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: edefterberat

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamazlar: Bu mükelleflerin kâğıt ortamında defter tutmaları halinde bu defterler hiç tutmamış sayılırlar.

Zorunluluk kapsamında olmayan mükellefler de istemeleri halinde gerekli şartları sağlamaları ve başvurularda bulunmaları halinde hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

Elektronik defter tutma işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu ilgili ayın defteri ve beratı oluşturulduktan sonraki aşama GİB'e beratın yüklenmesidir.

GİB
'e beratların yüklenme süresi takip eden üçüncü ayın son gününe kadar olmalıdır. (Hesap döneminin son ayına ait beratlar ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği ayın son gününe kadar gönderilebilir).

Örneğin Ocak 2015 dönemi için en geç 30 Nisan 2015 günü saat 24:00e kadar defter ve beratlarının oluşturulmuş ve zaman damgası ile damgalamış olması gerekmektedir.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content