E-Defter Başlıyor - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

E-Defter Başlıyor

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: edeftervergi

E-defter uygulaması 2014 yılı itibarıyla başlıyor. Bir kısım mükellefler için uygulama başlangıcı Ocak 2015 aylık dönemi olacaktır.
E-defter kullanacak mükleleflerin kapsamı çok geniştir. Belli bir ciroyu aşan bütün mükellefler kapsama giriyor. Buna göre:
a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibarıyla asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibarıyla asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
Kapsama giren mükelleflerin en geç aralık ayı içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurunun yapıldığı tarihe göre, uygulamanın başlangıcı farklılık gösteriyor. Şöyle ki;
a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,
b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,
c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekiyor.
E-defter uygulamasında başlangıç itibarıyla sadece yevmiye defteri ve büyük defter elektronik olarak tutulacak. Anonim ve limitet şirketlerin e-defter tutabilmesi için mali mührü temin etmiş olmaları gerekiyor. Gerçek kişilerin e-defter tutabilmesi için 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza veya mali mühür temin etmiş olmaları gereklidir. Ayrıca, bundan böyle hem kâğıt ortamında hem de elektronik defterin bir arada tutulması mümkün değil.
Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade ediyor. E-defter ve e-defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmekte olup, defter ve beratının kâğıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. E-defter ibraz edilirken mutlaka beratı ile birlikte elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilecek.
E-defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığı
na aktarılmıyor. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak “e-defter beratı” ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön