E-Arşiv Faturası - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

E-Arşiv Faturası

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: earşivefatura
30 Aralık 2013 tarihli 28867 (mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan
433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu(VUK) Genel Tebliği ile e-Arşiv
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğin 10.maddesi “internet üzerinden mal ve hizmet satışında
düzenlenecek faturalar” başlığı altında; bu mükelleflerden 2014 yılı brüt
satış hasılatları toplamı 5 milyon lirayı geçenlerin en geç 01.01.2016 tarihinde
e-Arşiv uyugulamasına geçmek zorunda oldukları belirtilmektedir.

“e-Arşiv Faturası” nedir ?
“e-Arşiv Faturası” da “E-Fatura” gibi elektronik ortamda hazırlanan bir
faturadır. Düzenlenen “E-Fatura” lar elektronik ortamda özel mühürle
imzalandıktan sonra yine elektronik ortamda saklanmakta ve karşı tarafa “Gelir
İdaresi Başkanlığı(GİB)” üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir.
Halen, E-fatura mükellefi olmayanlar adına hazırlanan faturalar onaylı
kağıt faturalar üzerine basılmakta ve iki kopyası karşı tarafa ya teslim edilen
malla birlikte verilmekte, yada posta-kurye aracalığı ile gönderilmekte bir
kopyası da saklanmaktadır.

“e-Arşiv Faturası” uygulamasına geçeceğimiz tarihten sonra, artık
onaylı kağıt fatura kullanımı sona erecek, E-Fatura mükellefi olmayan kişi yada
kuruluşlar adına kesilen faturalar “e-Arşiv Faturası” olarak elektronik
ortamda hazırlanacak ve E-Fatura'larda olduğu gibi özel mühürle imzalandıktan
sonra elektronik ortamda saklanacak.

“e-Arşiv Faturası” nın ilgiliye teslim edilmesinde E-Fatura'dan farklı
olan nedir ? Her iki tür faturanın da düzenlenmesi, mühürlenmesi ve
saklanmasında herhangi bir fark yok. Tek fark teslim yönteminde.
433 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapan ve 30.12.2014
tarihinde yayınlanan 443 sıra numaralı VUK Genel Tebliğine göre “e-Arşiv
Faturası” muhatabları, faturalarının “kağıt” üzerinde teslimini isteyebilecekleri
gibi, “e-mail” aracılığı ile gönderilmesini de talep edebilirler. E-mail aracılığı ile
gönderilmesini talep edenlere “e-Arşiv Faturası” na ait “xml” formatlı dosya
ile bu faturanın “yazıcıdan” basılabilir bir kopyası (html yada pdf) muhatabın
mail adresine gönderilecek ve işlem tamamlanmış olacak.

Kağıt fatura bekleyen kişi yada kuruluşlar ile mal teslimi sırasında
düzenlenen faturaların basılabilir bir kopyası, fatura düzenleyen arkadaşımızın
bilgisyarına program tarafından gönderilecek. Bu fatura A4 kağıt üzerine
basıldıktan, kaşe ve imza ile onaylandıktan sonra teslim edilecek veya
adresine gönderilecek. (Malla birlikte kaşe ve imzalı “e-Arşiv Faturası” ayni
zamanda “irsaliye” yerine geçeceğinden önemlidir.)

Nail İNAL
30.07.2015

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön