Denetim Yaptırmamanın Sonuçları - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Denetim Yaptırmamanın Sonuçları

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde KGK ·
Tags: bağımsızdenetimfaaliyetraporu

6102 sayılı TTKnın 397nci maddesine göre, denetime tabi firmalar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır.

Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır.

Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.


Denetime tabi olunduğu halde denetim yapılmaz ise finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet tabloları düzenlenmemiş hükmünde olunacağından yapılacak olan genel kurullar dahi geçersiz sayılacak, 553
üncü madde uyarınca yöneticiler sorumlu tutulacak, hatta kredi kullanan firmaların bilançolarını bankalar kabul etmeyebilecektir.

01.01.2015 itibariyle bağımsız denetim kriterleri değiştirilmiştir ve bağımsız denetime girecek firmaların yeni düzenlemelere dikkat etmeleri gerekmektedir.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön