Defterlerin Kapanış ve Ara Tasdikleri - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Defterlerin Kapanış ve Ara Tasdikleri

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: deftertasdikkapanışonaynoter
Kapanış tasdiki yapılacak defter ve ara (devam) tasdiki yapılacak defterler ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER:

1.Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler:
Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna (31.01.2018 tarihine ) kadar yapılması gerekir.

2.Limited Şirketler:
Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2018 tarihine) kadar yapılması zorunludur. Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.


ARA TASDİK (ONAY YENİLEME) :
YEVMİYE Defteri, Defter-i KEBİR, ENVANTER Defteri, İŞLETME Defteri ,
DAMGA VERGİSİ Defteri,
YÖNETİM KURULU KARAR Defteri’nin,
yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak/2018) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG’de yayımlanan Tic.Deft. İlişkin Tebliğ/Md. 16.)
Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön