Çalışma İzni ve İkamet Tezkeresi - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Çalışma İzni ve İkamet Tezkeresi

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde SGK ·
Tags: çalışmaikamettezkereizinyabancı

Çalışma İzni ve İkamet Tezkeresi

Yabancı uyruklu istihdamını düzenleyen mevzuatta Çalışma İzni ve İkamet Tezkeresi
konusunda yenilik ve değişiklikler olmaktadır.

11.04.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 6458 sayılı 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu', uygulamaya ilişkin hükümleri gereğince, yayımından bir yıl sonra, yani 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

G
eçerli çalışma izinlerinin ikamet izni sayılacak olup, çalışma izni verilen yabancılardan Harçlar Kanunu'na göre çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edilecektir.

11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni almış olup da henüz ikamet izni almayanlardan, çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı alındıktan sonra, ayrıca ikamet izni almalarına gerek kalmaksızın, mevcut çalışma izinlerini kullanacakları ve ikamet tezkeresi harcı işlemlerinin müracaat edildiğinde Valiliklerce gerçekleştirilecektir.
Çalışma izni verilen ancak yeni düzenleme nedeniyle ikamet izni alınamayan yabancıların sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yabancının yurtdışında bulunması halinde ülkemize girişini izleyen en geç 15 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur.


Yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancıların sigortalı işe giriş işlemleri, SGK'nın 2011/43 sayılı Genelgesi uyarınca kâğıt ortamında yapılmaktadır.

1)Çalışma izni, 11.04.2014 tarihinden önce düzenlenen yabancılar h
akkında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenmiş ve ikamet tezkeresi harcını ödemiş bulunan yabancıların ayrıca ikamet izni almaları gerekmemektedir. Bu yabancıların ellerinde bulunan çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçecektir. Bu kapsamda bulunan yabancılara ilişkin ikamet tezkeresi harçları, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazısı gereğince illerde valiliklerce, uygulamada ise İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nce tahsil edilecektir.

2)Çalışma izni harcı yatırıldığı halde izin belgesi düzenlenmemiş yabancılar hakkında, 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izin talebi uygun görülerek çalışma izin harcı yatırılan, ancak ÇSGB tarafından çalışma izni henüz düzenlenmeyen yabancılar için, çalışma izin harcına ilaveten yatırılması gereken ikamet tezkeresi harcı miktarı ve nereye yatırılacağı bu Bakanlıkça ilgililere e-posta ile bildirilmektedir. Sözkonusu ikamet izni harcı yatırılan yabancıların çalışma/ikamet izin belgeleri Bakanlıkça adreslerine gönderilecektir.

3)Çalışma izni düzenlenip ikamet tezkeresi harcı yatırılan yabancılar hakkında
ÇSGB tarafından 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenip, ikamet tezkeresi harcı da yatırılmış bulunan yabancılar için, bu ödemeye ilişkin makbuzların bir dilekçe ekinde Bakanlığa gönderilmesi halinde mevcut çalışma izninin aynı zamanda ikamet izni yerine de geçtiği hususunda gerekli bilgilendirme yazısı adreslerine gönderilecektir.

Y
abancı uyrukluların alacakları çalışma izinleri, ikamet tezkeresi yerine geçecek ve ayrıca emniyet birimlerinden ikamet tezkeresi alınmasına gerek kalmayacaktır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön