Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde KGK ·
Tags: bağımsızdenetimKGK
 
Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları
Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Kararda hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacakları belirlenmişti. 19 Mart 2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8549 sayılı Kararla, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 23.01.2013 tarih ve 2012/4213 sayılı kararda değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler yeniden belirlenmiştir.
Buna göre; 2012/4213 saylı Karar’ın bağımsız denetime tabi olacak şirketler başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek, aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.
a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)
b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (değişiklik yapılmamıştır)
Öte yandan aynı Karara ekli (II) sayılı listenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci sırasının (a) ve (b) bentlerinde belirlenen hadler de değiştirilmiştir.
Bu karar 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre 01.01.2016 tarihinden itibaren bağımsız denetime girilip girilmediğinin tespitinde 2014 ve 2015 mali tabloları ve ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.
Bu nedenle yukarıda belirtilen hadler dahilinde bağımsız denetim kapsamına girilmesi halinde genel kurulda bağımsız denetçi seçilmesi gerekmektedir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön