Ayni Sermayede YMM Raporu - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Ayni Sermayede YMM Raporu

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: sermayeşirket

Ortağın Alacağının Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulmasında Bilirkişi Raporu Aranmayabilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 15.07.2013 tarihli yazısı ile, alacakların anonim şirkete sermaye olarak konulabileceğine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 127, 128, 342 ve 343. maddeleri çerçevesinde değerlendirmede bulunmuş ve ayni sermaye konulması niteliğindeki işlem için şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkişilerce alacağa değer biçilmesi gerektiğini ifade etmiş
ken, uygulamada ortaya çıkan sorun ve tartışmaları değerlendirerek yayınladığı 27 Eylül 2013 tarihli Genelge ile, anonim şirkete sermaye olarak konulabilecek alacakları ikiye ayırarak;
1. Sermaye artırımı yapılacak anonim şirkete, pay sahibinin başka bir kişiden olan alacağı ayni sermaye olarak konulacaksa:
Alacağın varlığının tespitinde; şirket merkezinin bulundğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerin raporunun sicile ibrazının şart olduğunu
,
2. Sermaye artırımı yapılacak anonim şirkete, pay sahibinin artırım yapılacak şirketten olan alacağı ayni sermaye olarak konulacaksa:
Alacağın varlığının tespitinde;
şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerin raporunun sicile ibraz edilebileceği gibi,
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da,
denetime tabi şirketlerde bu tespitlere ilişkin raporun da ibraz edilebileceğini
ifade etmiştir.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön