Avukatlık Ücretlerinde KDV - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Avukatlık Ücretlerinde KDV

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: KDVavukatavukatlıkücret


Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV
nin konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler.
Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDVdahilolduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplananKDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir.Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content