Asgari Ücretliye Ek Asgari Geçim İndirimi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git

Asgari Ücretliye Ek Asgari Geçim İndirimi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: asgariücretgeçimindirimi
2016 yılında en düşük asgari ücretin net tutarı 1.300,99 TL olarak belirlenmişti.

2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle oluşacak gelir kayıplarının İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması yoluyla telafi edilmesine yönelik 6753 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 86 ncı madde eklenmiştir.

6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeyle, bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin Ekim-Kasım ve Aralık/2016 döneminde net ücretinden meydana gelecek 69,91 lira tutarındaki azalma, ücretliye ödenecek bu tutardaki asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilmektedir.

Maliye İdaresinin Uygulamaya Yönelik Görüşü:
Gelir Vergisi Kanunundaki ilgili mevzuat ile İş Kanunundaki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde;
- Çalışanlara esas ücreti yanında ikramiye, yemek yardımı, ulaşım yardımı, fazla mesai ve benzeri adlar altında (ayın olarak yapılanlar dahil) yapılan ödemeler ücretin unsurlarını taşıması kaydıyla ücret olarak kabul edileceğinden (istisna olanlar hariç) söz konusu Kanunun 63, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre toplamı üzerinden vergi tevkifatı yapılması gerektiği,
- Dolayısıyla ücret ve ücret sayılan ödemelerin tamamının Kanunla belirlenen 1.300,99 TL tutarın (ücretliye yapılan net ücretin) hesabında dikkate alınması gerektiği,
- İş Kanununda yer alan asgari ücretin tespitine yönelik hükümlerin söz konusu geçici 86 ncı maddenin (ilave asgari geçim indirimi) uygulamasıyla ilişkilendirilmesinin mümkün bulunmadığı,
sonucuna ulaşılmaktadır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön