Asgari Geçim İndiriminde Üçüncü Çocuk İndirimi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Asgari Geçim İndiriminde Üçüncü Çocuk İndirimi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: asgarigeçimindirimi
23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır:Kanun’un 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesine "üçüncü çocuk için % 10," ibaresi eklenerek 3'üncü çocuk için asgari geçim indirimi oranı (%5)'ten (%10)'a çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklik 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. 
Buna göre asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için (%50)'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için (%10)'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için (%7,5), üçüncü çocuk için (%10), diğer çocuklar için (%5) olarak hesaplanacaktır. 

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön