Araçların Hurdaya Çıkarılması - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Araçların Hurdaya Çıkarılması

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: MTVterkinaraçtrafiktescilmotorlukayıtgerçektüzel
Trafik siciline adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veyahut da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine temsil eden gerçek ve tüzel kişiler adına hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek (silinecek)tir.
Yasa hükmünden motorlu taşıtların noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alınması suretiyle ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler de, 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak yararlanabileceklerdir.
Bu kapsamda trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlardan elde edilen kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar da her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
Yasa kapsamına otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri motosikletler, minibüs, panelvan, motorlu karavan, otobüs ve benzeri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön