Ar-Ge Merkezi Teşvikleri - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git

Ar-Ge Merkezi Teşvikleri

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: ARGEistihdamteşvik
 
5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Merkezi teşviklerinden faydalanabilmek için aşağıdaki şartların varlığı gerekmektedir:
 
 
-En az otuz Ag-Ge tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etmek.
 
 
Buradaki Ar-Ge personeli, Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri ifade eder. Araştırmacıların en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Teknisyenler ise meslek lisesi veya meslek yüksekokullarından mezun teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir.
 
 
5746 sayılı kanunda 01.03.2016 tarihinde yapılan değişikle Bakanlar Kurulu’na Ar-Ge personeli sayısını onbeşe düşürme yetkisi verilmiş ancak, Bakanlar Kurulu henüz bu yönde bir karar almamıştır. Yıl içinde karar alması beklenmektedir.
 
 
-Ar-Ge merkezinin şirket bünyesi içerisinde ayrı bir birim olarak örgütlenmiş olması gerekmektedir.
 
 
-Ar-Ge faaliyetlerinin muhasebe sisteminde ayrıca izlenmesini sağlayacak şekilde kayıtlara alınması gerekmektedir. Bu nedenle 750 hesap grubunun kullanılması, Ar-Ge faaliyeti sonucu bir maddi veya gayri maddi hak oluşması halinde 263 hesapta aktifleştirilerek itfa edilmesi gerekmektedir.
 
 
-5746 sayılı kanun teşviklerinden faydalanmak için mutlaka Ar-Ge merkezi kurulması şart değildir. TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projesi de benzer teşviklerden faydalanmaktadır.
 
 
-Ar-Ge başvurusu Sanayi Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne elden veya posta ile veya online olarak http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön