Anonim Şirketlerin Bağımsız Denetimi - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Anonim Şirketlerin Bağımsız Denetimi

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in KGK ·
Tags: bağımsızdenetimanonimşirket

Anonim şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayılarına ilişkin genel ölçüler aşağıdaki gibi Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir:

Aktif toplamı: 50 milyon TL ve üzeri,
Yıllık net satış hasılatı: 100 milyon TL ve üzeri,
Çalışan sayısı: 200 kişi ve üzeri.

Bakanlar Kurulu Kararına göre anonim şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üstüste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Bu ölçütler, vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki hesap dönemine (2013 ve 2014 yılları) ilişkin bilanço ve gelir tablosuna uygulanacaktır.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content