Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: sermayeavukatsözleşmeanonimşirket
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3 maddesince;  50.000 TL’lik asgari sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan A.Ş.’ler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar.
A.Ş.’ler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilecektir.
2017 yılı için belirlenen aylık brüt ücret tutarı 1.777,50 TL olup, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için, 2 aylık brüt asgari tutarı olan 3.555,00 TL üzerinden işlem yapılacaktır.
Sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan A.Ş.’lerin ceza-i müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için şirket bünyesinde avukat çalıştırması veya dışarıdan sözleşme ile avukatlık hizmeti alması gerekmektedir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön