Anonim Şirket mi, Limited Şirket mi? - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Anonim Şirket mi, Limited Şirket mi?

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: şirketanonimlimitedsermaye

Sermaye şirketi türleri arasındaki ayrım nedir? Hangisi neyi nasıl yapar? Aşağıda bu konuda birkaç unsur arasındaki benzerlik ve ayrımları bulacağınız bir yazı mevcuttur.

Eski Ticaret Kanunu döneminde limited şirket en az 2, anonim şirket ise en az 5 kişi ile kurulabiliyordu. Yeni TTK ile hem limited hem de anonim şirketler tek kişi ile de kurulabiliyor. Ancak limited şirketlerde ortak sayısı 50'yi geçemiyor, anonim şirketlerde ise böyle bir sınırlama bulunmamaktadır.

Limited şirket kurmak için asgari 10 bin TL sermaye gerekirken, anonim şirketler için bu tutar 50 bin TL. Eski TTK döneminde yalnızca anonim şirketlerde pay senedi bastırılabiliyor iken artık hem limited hem de anonim şirketler pay senedi çıkarılabiliyor. Ancak limited şirketlerde hamiline pay senedi çıkarma imkanı bulunmamaktadır.

Belli bir ölçeğe gelen anonim şirketlerin halka açılması ve borç para bulabilmek için tahvil çıkarabilmesi mümkün; ancak limited şirketler için böyle bir imkan yoktur.

Limited şirketlerde pay senedi devri için; pay devrine ilişkin yazılı sözleşmenin hazırlanması, bu sözleşmenin noterce onaylanması, pay devrinin şirket genel kurulunca tasdiki, ticaret siciline tescili, devrin şirket pay defterine kayıt edilmesi gerekmekte. Anonim şirketlerde ise sermaye payının devri daha kolay olup, ortak sahip olduğu hisseyi devretmek istediğinde ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa hisse devri sözleşmesi ile devredebiliyor. Noter huzurunda devir aranan bir koşul değildir.

Yönetim açısından ise; limited şirketlerde ortaklardan en az birinin müdür olması gerekirken; anonim şirketlerde böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Emekliler yönünden sermaye şirketlerine ortak olmanın bir riski var. Limited şirket ortağı olan emeklilerin aylıklarından sosyal güvenlik destekleme primi kesintisi yapılıyor. Anonim şirkete ortak olunması durumunda yönetim kurulunda görev alınmadığı sürece, kesinti olmayacaktır.

Limited şirketlerin genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu bulunmuyor. Anonim şirket genel kurullarında ise alınacak kararların niteliğine göre bazı durumlarda bakanlık temsilcisi (hükümet komiseri) bulunması zorunludur.

Limited şirketler bağımsız denetime tabi değil. Anonim şirketler ise her hal ve şartta denetime tabidir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesine göre; iki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin elde çıkarılmasında vergi yok; ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılması ise süre ile mukayyet olmaksızın vergiye tabidir.

Sermaye şirketlerinin 3. kişilere karşı sorumluluğu şirketin sermayesi ile sınırlıdır. Ancak bu durum limited şirketlerde kamu borçları açısından geçerli değil. Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya kişisel mal varlıkları ile sorumlular.

Şirkette kanuni temsilci olmayan anonim şirket ortaklarının ise kamu borçları için ilave bir sorumlulukları söz konusu değil. Sermaye borcunu ödeyen ortağın, kamu borcu dahil hiçbir borç için ek sorumluluğu bulunmuyor.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön