Adat Faturası - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Adat Faturası

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: adatfaturaBS

Firmalar yıl sonunda yüksek kasa bakiyelerine ve 131 Ortaklardan alacaklar hesabına adat hesaplamak suretiyle bakiyeyi nemalandırmakta; bu nema tutarına ait fatura kesmek suretiyle vergisel bağını kurmaktadır.

Kasa hesabına veya
ortaklar cari hesabına yapılan adat hesabına karşılık ortak adına düzenlenen faturalar BS Bildirim Formunda beyan edilmelidir.

Nitekim, 396 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.1. bölümü aşağıdaki gibidir:
“Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Dolayısıyla yıl sonunda ortaklar adına düzenlenecek olan adat faturası Bs bildirim formuna dâhil edilmelidir.


Bookmark and Share

Oylayınız: 1.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön