7.000 TL ve Üzeri İşlemler - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git

7.000 TL ve Üzeri İşlemler

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: 7000TLişlembankatahsilatödemeceza
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kendi aralarındaki ticari işlemler ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmek zorundadır.

7.000 TL üzerindeki tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri kurumlardan tevsik etme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin cezası, işleme konu olan (banka ve benzeri kurumlardan tevsik etme zorunluluğu bulunan) tahsilat ve ödeme tutarının % 5’dir.

  • Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 TL,
  • İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800 TL,
  • Vergiden muaf olan esnafın kendi aralarındaki ticari işlemler ile yukarıda sayılanların nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları işlemler hakkında ise 400 TL,
tutarlarından az olmamak üzere banka ve benzeri kurumlardan tevsik etme zorunluluğu bulunan tahsilat ve ödeme tutarının % 5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bu şekilde 2018 yılında kesilecek cezanın toplamı bir mükellef için 1.200.000 TL’yi geçemez.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön