6663 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

6663 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDVistisnamuafiyetharçpasaport
1. Gübre ve yem teslimlerinde KDV istisnası: Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendiyle, gübre ve yem teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. Tam istisna edilen mal teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

2. 25 yaşını doldurmamışöğrencilere pasaport harcı muafiyeti: Harçlar Kanunu’nun Harçtan Müstesna İşlemler başlıklı 85. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bente göre, tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış kişilerden pasaport harcı alınmayacaktır.

3. Genç girişimcilere belli bir tutara kadar vergi istisnası: Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 20. maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir: İlk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına maddede yer alan şartlar dahilinde kazanç istisnası sağlanmaktadır.

4. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar olan kazançlarına vergi istisnası: Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 89. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8.000 Türk Lirası kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır. Takvim yılı içinde basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerin söz konusu indirimden faydalanması mümkün bulunmamaktadır. 8.000 TL Türk Lirası yıllık indirim tutarının, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesine imkanı bulunmaktadır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön