2016 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

2016 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: asgariücrettarife
2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2016 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yayımlanmıştır.

TARİFE İÇİN BURAYI TIKLAYIN

Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content