2015 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

2015 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: defterkapanıştasdiki
Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinde, yevmiye defterinin kapanış tasdikinin izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre 2015 yılı yevmiye defterinin kapanış tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin yaptırılmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu gereğince idari para cezası öngörülmüştür.

Öte yandan elektronik ortamda tutulan yevmiye defteri için kapanış tasdiki aranmamaktadır.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content