2015 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

2015 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: defterkapanıştasdiki
Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinde, yevmiye defterinin kapanış tasdikinin izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre 2015 yılı yevmiye defterinin kapanış tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin yaptırılmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu gereğince idari para cezası öngörülmüştür.

Öte yandan elektronik ortamda tutulan yevmiye defteri için kapanış tasdiki aranmamaktadır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön