2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in TTK ·
Tags: idaricezaTTKkabahat

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanununda bazı fiiller kabahat olarak tanımlanmış ve bu fiillerin işlenmesi halinde idari para cezalarının uygulanması öngörülmüştür.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
ndaki idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 430 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı, 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content