2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: idaricezaTTKkabahat

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanununda bazı fiiller kabahat olarak tanımlanmış ve bu fiillerin işlenmesi halinde idari para cezalarının uygulanması öngörülmüştür.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
ndaki idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 430 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı, 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön