2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: KDV

2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Elektronik dergi ve gazetelerin sanal ortamda satışında KDV oranı yüzde 1′e indirildi.

01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content