ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİ - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİ

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: yetkişirketTTKanonimlimited

Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması
(TTK madde 367-371-629)

Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ya da Genel Kurul ile, Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.
Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları, mutlaka TTK 367
de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin noter onaylı suretinin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.
İzlenecek yol;

  • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Kurul Kararı ile Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararı ile tarih ve sayısı olan noter onaylı, sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir.

  • İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.

  • İç yönergeyle belirlenen yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C. Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Kurul Kararı ile belirlenecektir.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön