Şirket Kuruluşlarındaki Değişiklikler - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Şirket Kuruluşlarındaki Değişiklikler

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: şirketkuruluşuanonimlimitedtaahhütsirküler
Türk Ticaret Kanunu’nda Şirket Kuruluşları İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. 7099 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 
İmza sirkülerleri ticaret sicil müdürlüklerinde çıkartılabilecektir:
 
Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir.

 
Bundan böyle imza sirkülerleri noter huzurunda değil sicil müdürlüklerinde çıkartılacaktır. 10.03.2018 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 
 
Anonim ve limited şirket kuruluşlarında defter tasdikleri noterde değil sicil müdürlüğünde, diğer defter onayları noterde yapılacaktır:
 
Anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır. 10.03.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 
 
Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir. Önceden anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında defterler istenirse, noterlerde de tasdik edilebiliyordu. Bundan böyle, kanundan noterler çıkartılmıştır. Kooperatiflerin de kuruluş aşamasında defterlerini sicilde tasdik ettirecekleri gerekmektedir. Yürürlük tarihi 15.03.2018’dir.

 
Organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır:
 
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Kanunun 428’inci, 430’uncu ve 431’inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük tarihi 10.03.2018 tarihidir.

 
 
Limited şirketlerde sermayenin 1/4’ünün ödenme şartı kaldırılmıştır; ticaret sicil müdürü yahut yardımcısı yetkisi yetkilendirilmiş memura verilmiştir:
 
 
Bu durum, 15.03.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. 6102 sayılı Kanunun 575’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi "kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiştir.

 
6102 sayılı Kanunun 585’inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi "ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiştir.

 
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmayacaktır. Limited şirketler için taahhüt edilen asgari sermayenin ¼’ünün ödenmiş olması şartı kaldırılmıştır. Limited şirketlerde asgari sermaye 10.000.-TL’dir. Bunun da ¼’ü 2.500.-TL’dir. Bu tutarın yatırılması şartı kaldırılarak limited şirket kurmak kolaylaştırılmıştır.

 
6102 sayılı Kanunun 587’nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "noterce onaylanmasını veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi "ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personeli” şeklinde değiştirilmiştir.

 
 
Şirket kuruluşlarında SGK için ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir:
 
Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez. Şirket kuruluşlarında ticaret sicil memurluklarına yapılan bildirim SGK’ya yapılmış sayılacaktır ve ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. 10.03.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön