Şirket kuruluşlarında işyeri tescili - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

Şirket kuruluşlarında işyeri tescili

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde SGK ·
Tags: SGKteşvikşirketkuruluşfirmaedevletişyeribildirge
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile şirket kuruluşunda işyeri tescili konusunda kolaylıklar getirilmiştir.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir yerin işyeri olarak tescil edilebilmesi için en az bir sigortalının çalışıyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla en az bir sigortalı çalıştırılan yerlerin SGK’da işyeri olarak tescil edilmesi esastır. Kural olarak işveren tarafından en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Ancak bundan böyle, şirket kuruluşunda işyeri otomatik olarak tescil edilecektir.

İşverenlerin kural olarak SGK’ya vermiş oldukları işyeri bildirgelerini şirket kuruluşunda vermelerine gerek kalmamıştır. Ticaret sicil müdürlüklerine şirket kuruluş başvurusu sırasında şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formuyla birlikte işyeri tescilinde verilmesi gereken belgelerin ve ıslak imzalı e-sigorta sözleşmesinin verilmesi, ayrıca e-sigorta şifresini işveren haricinde bir kişi alacaksa, buna ilişkin vekaletnameyi ibraz etmesi halinde bu bilgiler SGK’ya aktarılacaktır. Böylece, kuruluş dilekçesinde sigortalı çalıştırmaya dair bilgi bulunmasa ve kurulan şirkete ait işyerinde herhangi bir sigortalı çalışmasa dahi işyeri tescili yapılacak ve e-sigorta şifresi de e-devlet üzerinden gönderilecektir. Sicil müdürlüğü tarafından işyerine ilişkin tescil bilgilerini içeren form dökümü işverene tebliğ edilecektir.

İşverenin  şirket kuruluş aşamasında istenen belgeleri eksiksiz olarak vermesi halinde ayrıca SGK müdürlüğüne işyeri bildirgesi vermesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, işyeri açılışında istenilen belgelerin verilmemesi halinde otomatik işyeri tescili yapılmakla birlikte, e-sigorta şifresi için işverenin SGK müdürlüğüne başvurması gerekecektir.

Uygulama 10 Mart 2018 tarihinden itibaren başlamıştır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön